SHMAYA FINN


SHMAYA FINN
מאמן אישי

שמעיה פיין מאמן אישי מוסמך מטעם מכללת דוד ילין. אחראי על תחום אימון המגזר הפרטי והעסקי בתוכנית הליווי של החברה מאמן על פי תוכנית להשגת יעדים אישיים ומקצועיים ולהגשמת חלומות.